Witaj nieznajomy(a)  dnia 24-03-2023 o 06:29
Zaloguj Nie masz konta? Zarejestruj się

Markus Presson, czyli o twórcy Minecrafta

Markus Presson, a w?a?ciwie jego pe?ne nazwisko brzmi - Markus Alexej Presson. Jednak znany jest pod krótszym pseudonimem, a w?a?ciwie nickiem: Notch. Ten urodzony na samym pocz?tku czerwca 1979 w Szwecji programista jest pomys?odawc? oraz g?ównym twórc? gry Minecraft. Jest równie? w?a?cicielem firmy Mojang AB, któr? za?o?y?, kiedy Minecraft zyska? popularno??. Markus Presson swoj? przygod? z programowaniem zacz?? ju? w wielu 7 lat. Przed Minecraftem pracowa? nad gr? MMORPG Wurm Online, a tak?e nad kilkoma mniejszymi projektami, zwi?zanymi z konkursami programistycznymi. Jednak?e jego najwi?kszym projektem, który przyniós? Markusowi Pressonowi najwi?ksze zyski, by?a oczywi?cie gra Minecraft. Z pocz?tku zapewne sam Notch nie przypuszcza?, i? jego projekt zyska tak ogromn? popularno??, podbijaj?c serca mnóstwa graczy na ca?ym ?wiecie. Wtedy te? ?wiat us?ysza? o nim i wiele osób równie? zapragn??o pój?? w jego ?lady.